Hírek

Tisztelt Látogató!

Az NHSZ Miskolc Kft. (3527 Miskolc, József Attila u. 65., Cg.05-09-004604), mint jogelőd átvevő (jogutód továbbműködő) társaság és a Tiszabábolna Közszolgáltató Kft., mint jogelőd beolvadó társaság legfőbb szervei, 2017. október 13. napján elfogadott határozatukkal elhatározták beolvadással történő egyesülésüket.

Az egyesülés során a Tiszabábolna Közszolgáltató Kft. 2017. december 31. napjával beolvadt az NHSZ Miskolc Kft.-be, mely társaság változatlan formában működik tovább. A Tiszabábolna Közszolgáltató Kft. 2017. december 31. napján a beolvadással megszűnt.

További információkért kérjük keresse az NHSZ Miskolc Kft.-t az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 3527 Miskolc, József Attila u. 65.
Telefon: +36/46/500 310
Fax:
+36/46/508 783
Email:
info.miskolc@nhsz.hu
Honlap: www.nhszmiskolc.hu

 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY!

Ezúton tájékoztatjuk a Partnereinket, hogy 2017. január 1-től az Abaúj térség településein (Abaújalpár, Abaújkér, Abaújszántó, Alsógagy, Arka, Baktakék, Beret, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal, Felsődobsza, Felsőgagy, Forró, Fulókércs, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi, Garadna, Gibárt, Göncruszka, Halmaj, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, Hernádpetri, Hernádszentandrás, Hernádvécse, Ináncs, Kány, Kázsmárk, Keresztéte, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Léh, Litka, Megyaszó, Méra, Monok, Nagykinizs, Novajidrány, Pamlény, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Szalaszend, Szászfa, Szemere, Szentistvánbaksa, Vilmány, Vizsoly) nem a társaságunk látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.

Az új közszolgáltató a Zempléni ZHK Nonprofit Kft.. Kérjük, hogy a jövőben a hulladékkezeléssel kapcsolatos észrevételeikkel keressék az új közszolgáltatót az alábbi elérhetőségen.

Email.: zemplenizhk@t-online.hu     Honlap: www.zhk.hu

Tiszabábolna Közszolgáltató Kft.

___________________________________________________________________________________________________

 Tájékoztatás csalási kísérletről!

Tisztelt Partnerünk!

A közelmúltban ismeretlen tettesek a „fazakas.penzugy@gmail.com” valamint a „kovacs.penzugy@gmx.com”  cégesnek tűnő e-mail címekről küldött üzenetekkel CSALÁST kíséreltek meg a Tiszabábolna Közszolgáltató Kft. nevét felhasználva. A hamis levelek felismerhetőek a magyartalan megfogalmazásról valamint arról, hogy nem a hivatalos info@trhk.hu postafiókból lettek elküldve.

Elérhetőségünk nem változott!

Bármilyen kétség vagy gyanú esetén, kérjük az alábbi e-mail címen, illetve telefonszámokon keressen bennünket:

Lakossági ügyfélszolgálat:
E-mail:  info@trhk.hu
Telefon: 46/500-232

Vállalkozói ügyfélszolgálat:
E-mail:  info@trhk.hu
Telefon: 46/500-230

Továbbá felhíjuk kedves Partnereink figyelmét, hogy a bankszámlaszámunk változatlan (UniCredit Bank 10918001-00000043-34570008), kérjük a továbbiakban is erre a számlaszámra szíveskedjenek utalni.

 


                            

 Tisztelt Ingatlanhasználó!

Ezúton hívjuk fel a figyelmét, hogy egy egységes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer kialakítása érdekében az állam létrehozta az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mely a jövőben biztosítja a közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését.

Erre tekintettel kérjük, hogy amennyiben Ön csoportos beszedési megbízással, átutalással vagy egyéb elektronikus számlafizetési módszerrel (pl. Díjnet) fizeti a közszolgáltatási díjat, az alábbiak szerint, legkésőbb 2016.04.30-ig szíveskedjen módosítani a díj jogosultjának adatait. A számlabefizetéssel kapcsolatos adatokról (számlatulajdonos neve, bankszámlaszáma) a www.nhkv.hu weboldalon tájékozódhat 2016.04.15.-től, illetve arról a későbbiekben is kap tájékoztatást. Abban az esetben pedig, ha Ön készpénz-átutalási megbízással (csekken) teljesíti díjfizetését, akkor továbbra is az eddig megszokottak szerint járhat el.

Április 1-jétől javasoljuk – a legkényelmesebb díjkiegyenlítési megoldásra – a csoportos beszedési megbízásra való áttérést.

A számlázással és az április 1-je utáni teljesítésre vonatkozó díjfizetéssel kapcsolatban az NHKV Zrt. ügyfélszolgálatot üzemeltet a jövőben, amelynek elérhetőségeit 2016.04.30.-tól a www.nhkv.hu weboldalon, illetve későbbi tájékoztatásunkban találja.

Az április 1-je előtti időszak szolgáltatási teljesítésre vonatkozó díjkiegyenlítése, továbbá a közszolgáltatás egyéb ügyeinek intézésére a helyi közszolgáltató továbbra is biztosítja az ügyfélszolgálati ellátást, a korábbi gyakorlatnak megfelelően.

A közszolgáltatási rendszer átalakulásával kapcsolatosan fontos hangsúlyozni:

 • A hulladékgazdálkodási díj nem változik!
 • A hulladékszállítási szolgáltatás színvonala emelkedik.
 • Az elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtési rendszer országos lefedettsége nő.
 • A műszaki ügyfélszolgálati rendszer a közszolgáltatóknál megmarad.

Tisztelt Ingatlanhasználó!

Ezúton is köszönjük segítő együttműködését. Bízunk abban, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszert érintő átalakítások mielőbb az Ön számára is érzékelhető minőségbeli javulást fognak eredményezni. Kérdés esetén forduljon bizalommal az NHKV Zrt. munkatársaihoz.

Tisztelettel:

NHKV Zrt.

 


2016. tavaszi lomtalanítási tájékoztató

 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az alábbi lomtalanítási szabályok betartásával helyezzék ki az elszállítani kívánt lomokat:

 • A lomtalanítás az adott településen, településrészen a lakosság részére a meghirdetett napon reggel 6-órától kezdődik, és a napi útvonaltervben szereplő települések, utcák szedésének befejezéséig tart. A kikészített lomokat a szolgáltató a jelzett időpontban szállítja el, egy helyről csak egy alkalommal. Felhívjuk figyelmüket, hogy a szállítójármű az útvonalon csak egyszer halad el, ezért később, az adott terület lomtalanítása után kirakott lom hulladékot a szolgáltató nem szállítja el. A lakossági lomtalanítás nem terjed ki a gazdálkodó szervezetekre!
 • A háztartásban az életvitelből keletkezett mennyiségű lomot az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell kihelyezni a lomtalanítás reggelén, hogy azt a dolgozók és a célgépek könnyen meg tudják közelíteni, és a rakodás biztonságosan, és balesetmentesen, kézi erővel végezhető legyen. Az egyéb módon kihelyezett hulladék nem kerül elszállításra.
 • A lomtalanítás során az apróbb méretű lomokat kérjük zsákban, vagy dobozban kihelyezni a szétszóródás megelőzése érdekében. A nagy darabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó lom hulladékot is elszállítjuk, de a nagyméretű lomokat (pl. nagyobb ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett állapotban kell kihelyezni, azért, hogy az kézi erővel könnyen mozgatható legyen.
 • A szolgáltató a lomtalanítás során nem végzi a kihelyezett hulladék szelekcióját, nem minősíti annak használhatóságát.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás során közterületre helyezett hulladék a közszolgáltató tulajdonát képezi, így annak a közszolgáltatón, vagy megbízottján kívül bárki más által történő elszállítása jogtalan eltulajdonításnak minősül!

A lom továbbra sem tartalmazhat

 • háztartási hulladékot,
 • veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékokat, faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya), gyógyszereket, permetszereket és azok dobozait,
 • azbesztet tartalmazó hulladékokat,
 • éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó-szúróeszközök),
 • építési törmeléket, épületbontásból származó hulladékot,
 • gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, autóroncsokat,
 • elektronikai hulladékot
 • zöldhulladékot.

Lomtalanítási terv: button

 

Környezetünk megóvása érdekében köszönjük a lomtalanításban való segítő közreműködésüket!


Pályázat

12

A Tiszabábolna Regionális Hulladék Közszolgáltató Kft. nettó 39 800 000.- Ft igényű pályázatot nyújtott be az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által kiírt OHU-IFPR-2013-001 azonosító számú iparfejlesztési pályázati felhívásra.

A pályázat célja a Tiszabábolna Közszolgáltató Kft. szelektív hulladékgyűjtési tevékenységének fejlesztésére irányuló hulladékgyűjtő gépjármű beszerzése volt.

A pályázat eredményeként társaságunk 100%-os támogatásban részesült. Az eredményes közbeszerzési eljárás követően 2014. április 28-án vehettük át a nyertes ajánlattevő a Scania Hungária Kft.-től egy SCANIA P360 LB 6×2 4 MNA típusú, ZOLLER felépítménnyel szerelt tömörítős hulladékgyűjtő gépjárművet.

A gépjármű 32 település 56 000 lakosától gyűjti majd a szelektív hulladékot.